TFI szykują się do zmian na rynku Puls Biznesu

Zespół zarządzających tworzą Tomasz Rabęda, dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi, Krzysztof Prus, Paweł Gołębiewski oraz Rafał Tofiło. Zaangażowania w aktywa zagraniczne nie jest złym pomysłem, bo przy tego typu produktach trzeba zbudować odpowiednią masę kapitału, by myśleć o szerszej, geograficznej dywersyfikacji. Przedstawiciele TFI nie mają wątpliwości, że PPK nie wypalą, jeśli nie uda się zbudować powszechnego zaufania do tego rozwiązania.

ING inwestuje w TFI

Obecności linków nie należy traktować jako wyrazu aprobaty dla nich bądź też dla ich treści. Analizy i komentarze nie są rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia MF z 19 października 2005 r. Zostały sporządzone w celach informacyjnych i nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe.

TFI szykują się do zmian na rynku

Klienci nie muszą podejmować żadnych działań w związku ze zmianami. – W I półroczu przyszłego roku uruchomimy fundusze zarządzane z Warszawy, w których poziom włączenia kryteriów ESG do procesu inwestycyjnego jest jeszcze głębszy – zapowiada Radosław Sosna, zarządzający w NN IP TFI. Jak tłumaczy, jeden będzie skoncentrowany na akcjach z Polski i innych krajów regionu. „W ING Banku Śląskim stawiamy na rozwój organiczny, ale nie wykluczamy akwizycji jeśli pojawia się możliwość rynkowa, która pozwala nam uatrakcyjnić naszą ofertę. Obecnie NN TFI to dla naszych Klientów sprawdzony i pewny dostawca rozwiązań inwestycyjnych.

ING Bank Śląski finalizuje zakup 45% akcji NN Investment Partners TFI

  1. ProService Finteco ma własny system informatyczny AVS – Asset Valuation System.
  2. Od 150 lat świadczy usługi inwestycyjne i doradcze dla wiodących światowych instytucji, doradców finansowych i osób prywatnych, korzystając z globalnej sieci i szerokiej wiedzy eksperckiej w każdym regionie i na każdym rynku.
  3. Daje to 8,5-procentowy udział w rodzimym rynku funduszy detalicznych.
  4. Opierają się one na statystykach i osobistych doświadczeniach autora.

Synthaverse zmaga się z przejściowym wzrostem kosztów w związku z realizowanymi inwestycjami. W koncernie widoczne są kolejne oznaki niewielkich pozytywnych zmian, m.in. Hossa w pełni, a indeksy co i raz wzbijają się na nowe rekordy. Wyceny spółek, szczególnie w Polsce, jeszcze nie straszą, ale po tak wielu udanych miesiącach miejsca do zwyżek jest coraz mniej.

Pracownicy Liberty Częstochowa boją się komorników

Klienci towarzystwa nie muszą wykonywać żadnych działań w związku z integracją obu organizacji. Jeśli obecnie inwestują w jeden z funduszy NN Investment Partners Expect High Volatility with the British Pound: GBP/USD (GBP=X) TFI, automatycznie staną się klientami Goldman Sachs TFI. Numery kont i terminy realizacji zleceń w funduszach pozostaną takie same, podkreślono w materiale.

Portfel kształtowany jest na podstawie analizy ESG, na którą składają się wpływ na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Taka analiza odbywa się najrzadziej co dwa lata, natomiast w okresie zawirowań ranking może być weryfikowany nawet co dwa tygodnie. Ponadto NN wyklucza Pieniądze, seks, polityka i amerykański sposób inwestowanie w firmy produkujące broń czy spółki tytoniowe. Wraz ze zmianą NN Investment Partners TFI na Goldman Sachs TFI zostaną również zmienione nazwy funduszy. „NN” lub „NN (L)” zostanie zastąpione przez „Goldman Sachs”, co nie zmieni dotychczasowych zasad inwestowania.

Fundusze metali szlachetnych mają spore szanse na to, by podobnie jak w kwietniu, ponownie uplasować się na najwyższym miejscu w grupowej tabeli wyników. Dzieje się to jednak przy zerowym zainteresowaniu klientów tymi produktami. Fundusze metali szlachetnych wystrzeliły w górę, ale od dwóch lat są pod presją umorzeń. Złoto i srebro to kolejne po akcjach aktywa wchodzące w hossę, przy których pozostała garstka klientów.

Po drugie, dywersyfikujemy ryzyko związane z outsource’owanym procesem, czyli minimalizujemy negatywne konsekwencje popełnienia błędu. Utrzymanie działu księgowości w TFI to konieczność zorganizowania całego procesu i jego zarządzania, w tym zapewnienie pełnej zastępowalności pracowników. Nawet jeśli w małym TFI jeden pracownik byłby w stanie obsłużyć niezbędne procesy, i tak musi mieć zastępstwo w przypadku choroby, urlopu czy innych zdarzeń losowych.

Tutaj znajdziesz najlepsze informacje wspierające przedsiębiorców w podejmowaniu codziennych decyzji biznesowych. Rzetelna informacja jest dobrem “bezcennym” a najbardziej cenionym źródłem wiedzy i doświadczenia w biznesie jest praktyka. Slogan portalu, który podkreśla powyższe cechy to BIZNES W PRAKTYCE. Dużą część lokat funduszu stanowić będzie dług zagraniczny. Ta część ekspozycji budowana będzie poprzez aktywne zarządzanie starannie wyselekcjonowanymi funduszami ETF. Ponadto za wysoką płynność portfela funduszu odpowiadać będą także papiery skarbowe.

ProService Finteco ma własny system informatyczny AVS – Asset Valuation System. Firma sama go rozwija, nie polega na trzecich podmiotach, które mogłyby ją zaskakiwać kosztami. Ma więc komfort pracy na własnym rozwiązaniu informatycznym. Każdy proces realizowany przez podmiot zewnętrzny podlega ocenie i ma zagwarantowany w umowie poziom profesjonalizmu usług. Określa się go w umowie SLA, czyli Service Level Agreement.

Obligacje europejskie są już relatywnie drogie – ocenia Krzysztof Bednarczyk, zarządzający funduszami Ipopemy TFI. Jego zdaniem najgorsze na amerykańskim rynku papierów skarbowych jest już za nami, a czerwcowa obniżka stóp procentowych w strefie euro powinna poprawić nastroje na globalnych rynkach obligacji. Przekazanie obsługi księgowości funduszy Cobra Trading Broker Forex-przegląd i Cobra Trading Information Santander było poprzedzone przejęciem obsługi agenta transferowego, realizowanej dotychczas w Grupie Santander. ProService Finteco przejął cały proces wraz z zespołem, który te funkcje wykonywał. Obecnie obie funkcje – agenta transferowego i prowadzącego księgi funduszy – są realizowane u jednego partnera, co uważamy za optymalne rozwiązanie.